No.1 Automotive Marketplace In The World shop now

น้ำท่วมต้องรีบขนของ ถ้าอยากเปลี่ยนกรอง “ต้องเฮอร์ริเคน”

น้ำท่วมต้องรีบขนของ ถ้าอยากเปลี่ยนกรอง “ต้องเฮอร์ริเคน”

น้ำท่วมต้องรีบขนของ ถ้าอยากเปลี่ยนกรอง “ต้องเฮอร์ริเคน”
 
“ Washable and Increased horse power filter “
“ ไส้กรองล้างได้ เพิ่มแรงม้า “
 
ไส้กรองสแตนเลส เป็นใส่กรองที่ดีที่สุดในเรื่องของการดูดอากาศ ด้วยกรองละเอียด 63 ไมครอน ทำ ให้อากาศไหลผ่าน ได้เยอะมากขึ้น มีเพียงฝุ่นละเอียด ฝุ่นอ่อน เท่านั้นถึงจะสามาถผ่านเข้าไปได้ และไม่เป็นอันตรายต่อระบบสันดาบภายใน เพราะงั้นก็สามารถวางใจได้(ของเขาดี) ไส้กรองสแตนเลสจะทำให้รถมีกำลังขึ้นจากอากาศที่เข้าไปเยอะขึ้น
 
ก้าวสูปีที่ 26 Hurricane Reinvention มุ่งมั่นพัฒนา กรองอากาศไทยไปให้ไกลระดับโลก
 
 
Please share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Product Filters