โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้จำหน่ายอย่างละเอียดก่อนซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้จำหน่ายผ่านเว็บไซต์นี้ ผู้ขายบนแพลตฟอร์ม Hurmall สามารถลงทะเบียนเพื่อขอซื้อ-ขาย สินค้าบน hurmall ได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

– ผู้ขายต้องเสนอสินค้ากับ บริษัทฯ ก่อนทำการลงขายยบน Hurmall โดยสามารถส่งแบบตัวอย่างสินค้าได้ที่ mkt@hurricanerp.com 

– ผู้ขายทุกท่านสามารถลงขายได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ละเว้นค่าคอมมิชชั่น และ ธุรกรรมในช่วงทดลองระบบ หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด

การส่งคำสั่งซื้อแสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนด คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้

(การซื้อ)

หากคุณต้องการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่มีให้ผ่านบริการ คุณอาจถูกขอให้ระบุข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของคุณ

(เนื้อหา)

บริการของเราอนุญาตให้คุณโพสต์ เชื่อมโยง จัดเก็บ แบ่งปัน และทำให้ข้อมูลบางอย่าง ข้อความ กราฟิก วิดีโอ หรือเนื้อหาอื่นๆที่คุณรับผิดชอบพร้อมใช้งาน

(การเปลี่ยนแปลง)

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากการแก้ไขมีความสำคัญ เราจะพยายามแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผล สิ่งที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะพิจารณาตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว

Hurmall จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดไว้บ้าง?

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Hurmall อาจเก็บรวบรวมนั้นจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

– ชื่อ

– ที่อยู่อีเมล

– วันเกิด

– ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน และ/หรือสำหรับจัดส่งผลิตภัณฑ์

– รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน

– หมายเลขติดต่อ

– เพศ

– หมายเลขตามบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

– ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

– ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายของคุณ หรือบุคคลหรือบัญชีใดๆ ที่คุณติดต่อด้วย

– รูปภาพ หรือ เสียงหรือวิดีโอบันทึก ที่คุณได้เปิดเผยแชร์ให้แก่เรา

– ข้อมูลแสดงตัวตันที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐ หรือข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นสำหรับเราในการตรวจสอบ (due diligence) การรู้จักตัวตนของลูกค้า (know your customer) การตรวจสอบยืนยันตัวตน (identity verification) การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงหลอกลวง (fraud prevention)

– ข้อมูลการติดต่อสื่อสารและการตลาด เช่น ความสนใจของคุณในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเราและบุคคลอื่น รูปแบบการติดต่อสื่อสารที่คุณสนใจและประวัติข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับเรา ผู้ให้บริการของเรา และบุคคลภายนอก

– ข้อมูลธุรกรรมและการเข้าใช้งาน ซึ่งรวมถึงรายละเอียดข้อมูลการค้นหารายการผลิตภัณฑ์ รายการคำสั่งซื้อ ข้อมูลการเข้าชมสื่อโฆษณาและเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม และข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณ

– ข้อมูลตำแหน่ง

– ข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเข้าใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของเรา และเมื่อผู้ใช้ใช้บริการหรือแพลตฟอร์ม รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการใช้บริการหรือแพลตฟอร์มของผู้ใช้

– ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจให้แก่เราผ่านทางแพลตฟอร์ม

2. คุณตกลงจะไม่ส่งมอบข้อมูลใดๆ ที่ไม่ถูกต้องและ/หรือที่ทำให้เข้าใจผิดแก่เรา และคุณตกลงจะแจ้งให้เราทราบถึงความไม่ถูกต้องหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนั้น เราสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้ส่งมอบเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดเพื่อการยืนยันข้อมูลที่คุณได้ให้แก่เราตามที่เราเห็นสมควร

2.1 หากคุณไม่ประสงค์ให้เราเก็บรวบรวม ข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น คุณอาจยกเลิกได้ทุกเมื่อผ่านทางแพลตฟอร์มหรือโดยการแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรคุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกได้ที่ส่วนด้านล่างในหัวข้อ “วิธีที่คุณสามารถยกเลิก ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณให้แก่เรา” อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรานั้นอาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ ตัวอย่างเช่น การยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งจะเป็นการปิดใช้งานคุณลักษณะตามตำแหน่งที่ตั้ง

Hurmall ค่าธรรมเนียม

ประเภทค่าธรรมเนียมคำอธิบายการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย (Sale   Transaction Fee)ค่าธรรมเนียมการขายจะถูกจัดเก็บจากทุกออเดอร์การขายสินค้าสำเร็จผ่านเว็บไซต์ Hurmallค่าธรรมเนียมการขาย คิดเป็น 3% ของราคาตั้งต้น *หักด้วยส่วนลดสินค้าที่ผู้ขายรับผิดชอบ (ไม่รวมค่าขนส่งสินค้าและส่วนลดอื่นๆ)
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (Credit Card/Debit Card Transaction Fee)ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนี้จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกรายค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต คิดเป็น 2.6% ของยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้าที่ผู้ซื้อชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระ (Credit Card Installment Payment Transaction Fee)ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคารนี้ จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกรายค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระจะถูกคิดรวมในบิลแรก 2.6% +0.8% ครั้งแรกเท่านั้น ในจะถูกจัดเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระคิดเป็น 0.80% ต่อเดือน ตามเงื่อนไข 3 เดือน, 6เดือน ,10เดือนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระคิดเป็น 0.80% ต่อเดือน  บวกค่าทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต 2.6%(ยอดบิลแรกเท่านั้น) ของชำระบวกค่าขนส่งสินค้า ที่ผู้ซื้อชำระเงินด้วยบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระ 
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน PayPalค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคารนี้ จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกรายค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัญชี PayPal คิดเป็น 4.4%+VAT7% ของยอดที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้า ที่ผู้ซื้อชำระด้วย PayPal
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน พร้อมเพย์ (Promt Pay)ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคารนี้ จะจัดเก็บจากผู้ขายทุกรายค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัญชีพร้อมเพย์ คิดเป็น  1% ของยอดที่ผู้ซื้อต้องชำระบวกค่าขนส่งสินค้า ที่ผู้ซื้อชำระด้วย Promt Pay

———————————————

(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ค่าธรรมเนียม“)

1.   ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บนั้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

2.   ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะถูกจัดเก็บโดยการหักออกจาก เงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ (Purchase Monies)** ของผู้ขายโดยตรง หลังคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นและสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ Hurmall จะหักค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ซื้อได้ชำระไว้ (ถ้ามี) ออกจาก เงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ (Purchase Monies) ของผู้ขายได้ทันที

3.  Hurmall จะออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมและภาษีที่ผู้ขายชำระไว้ เมื่อผู้ขายร้องขอและผู้ขายได้ส่งมอบเอกสารประกอบพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง ให้แก่ Hurmall โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว อันได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20

4.  Hurmall อาจไม่เก็บค่าธรรมเนียม หาก (1) ได้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อหรือผู้ขาย (2) มีการคืนผลิตภัณฑ์หรือคืนเงิน ทั้งนี้ ต้องเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อหรือการคืนผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลา